Miljøpolicy

  • Være en pådriver for en ansvarlig forbruk og produksjon av mat.
  • Redusere vårt energiforbruk pr m2 eller pr kg produsert.
  • Være en pådriver for bærekraftig emballasjen med fokus på mattrygghet og holdbarhet.
  • Ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten.