Varmegjenvinning

Roar Stang har fått støtte fra Enova til et prosjekt for å investere i varmegjennvinningsanlegg. Vi ønsker å ta i bruk spillvarmen fra fryseanlegget og bruke varmen av varmetvann til forbruksvann og også permafrost sikring.