Varmegjenvinning

I 2022 fikk Roar Stang støtte fra Enova til å gjenvinne spillvarme fra fryseanlegget for å varme opp forbruksvann.

Det eksisterende fryseanleggets spillvarme gikk rett til luft over tak, og denne energien ønsket vi å gjenbruke til oppvarming av forbruksvann/vaskevann og til permafrostsikring.

  • Oppvarming av forbruksvann: Det er store mengder vann som benyttes til daglig rengjøring av produksjonsmaskiner. I dette prosjektet har vi byttet fra å bruke Varmekolber til å benytte spillvarme fra fryseanlegget.
  • Permafrostsikring har vi gjennom dette prosjektet byttet fra varmekolber til spillvarme.

Gjennom dette prosjektet har vi redusert bruk av elektrisk energi i bedriften.